Kategoriler
Ayrımcılık ve farkındalığa yönelik süreçlerimiz Bisikletle aktivizm Göçmenler ve Bisiklet

Sınırsız Pedal

Göçmen, mülteci, sığınmacı, yerli, vatandaş, yabancı… Bir ülkenin topraklarında yaşayan farklı kesimlerden insanı tanımlamak için kullanılan kelimeler ne kadar çeşitlendikçe, insanlar o kadar etiketleniyor ve kategorize ediliyor. Bu etiketlerin ve kalıp yargıların ötesinde; haritadaki sınır çizgilerini alaşağı eden, kelimelerin insanlar arasına koyduğu sınırları kaldıran, iletişimde ve erişimde özgür ve sınırsız bir eşitliği savunan bir bakış açısı benimsiyoruz.

Bisiklet bizim için, bir ulaşım aracı olduğu kadar, toplumdaki farklı kesimlerin sosyal entegrasyonunu ve sosyal uyumunu arttırmak için kullanılabilecek; farklı renkten, ırktan, ulustan, ideolojiden, dilden insanı eşit bir düzlemde yan yana getirebilecek bir iletişim aracıdır. Bisiklet ülkeler, şehirler ve bölgeler arasındaki sınırları ortadan kaldırır. Aynı zamanda insanları; toplumsal etiketlerden ve sınıflardan azade olabilecekleri, yani onları sınırlayan toplumsal statülerden sıyrılabilecekleri bir düzlemde bir araya getirir.

Bu bakış açısıyla on yılı aşkın bir zamandır Türkiye’de yaşayan farklı kesimlerden, uluslardan ve ulusal statülerden insanla birlikte çalışıyor, birlikte yol alııyoruz.

Kadıköy’deki Göçmen Çocuklarla Atölyeler

Kadıköy’de yaşayan göçmen çocukların sıra bisiklete gelmeden önce çözülmesi gereken çok daha temel ihtiyaçlarının olduğunu ve bisikletin bir çocuklar için “bir lüks” olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.
Biz öyle düşünmüyoruz.
Bisikleti çocukların mahalledeki diğer çocuklarla kaynaşması için bir sosyal entegrasyon aracı olarak, istedikleri yere gidip gelirken kullanabilecekleri bir ulaşım aracı olarak ve “göçmen” statüsünden sıyrılıp sadece “çocuk” olabilecekleri eşitleyici bir iletişim biçimi olarak öneriyoruz.
Bu amaçla 2018-2019 döneminde, göçmen çocukları bisikletle bir araya getiren pek çok atölye düzenledik. Sele ve gidon ayarı, vites ayarı, fren ayarı, bisikletçi giyimi, bisikletçi beslenmesi gibi pek çok eğitimle birlikte açık havada slackline ve temel sürüş eğitimleri organize ettik.

Tandem Eğitimleri

Baskın toplum düzeni tarafından kamusal alana erişimi kısıtlanmış iki dezavantajlı grup olan göçmenler ile görme engellileri bir araya getirecek, bu toplumsal ve kamusal engelleri birlikte aşmalarını teşvik edecek, birbirlerinin problemlerini anlamalarını ve ortak çözümler üretmelerini mümkün kılacak alanlar yaratmak için çabalıyoruz. Bu amaçla 2018 döneminde, göçmenlere tandem bisiklet eğitimleri vermek ve pedal arkadaşlığı hakkında biliçlendirmek üzere atölyeler organize ettik.

Yerel Basın Haberi

Eski Bisikletler Askıda

İnsanların bir kenara attığı, bodrumda unuttuğu, eskidi diye umudu kestiği bisikletlerden biz umudumuzu hiç kesmedik. 2020’de uzun bir dönem boyunca, insanların artık kullanmadığı, kullanılacak durumda olduğuna inanmadığı, eskidiği için kullanmak istemediği bisikletleri topluyor, tamir ediyor ve sorunsuz çalışır hale getirdikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Bisiklet hediye etttiklerimiz çoğu zaman tek başlarına bisiklet alamayacak olan çocuklar ve göçmen çocuklardı.

Bknz: Basın Haberi

Kategoriler
2014 Afet sonrası bisiklet Ayrımcılık ve farkındalığa yönelik süreçlerimiz Bisikletle aktivizm Göçmenler ve Bisiklet

Engelsiz Çorba

Engelsiz Çorba, engellilerin toplumu ilgilendiren konulara müdahil olmasını, kamusal alanın değişim ve dönüşümünde onların da ‘tuzunun bulunmasını’ sağlamak amacıyla EPD tarafından 2014 yılında başlatılan projedir.

Engelsiz Pedal gönüllüleri proje boyunca, yardım kuruluşlarından temin edilen yiyeceklerin evsizlere bisikletlerle mobil olarak ulaştırılmasını sağlamıştır. Hem medyada hem de toplumda ses getiren ve aylar boyunca Türkiye’nin dört bir yanından insanlarca desteklenen projemiz;

Sayısız evsiz ve mültecinin yiyeceğe erişimini sağlamış,

Yiyeceğe ulaşamayan insanların varlığı konusunu gündeme getirerek bu insanların medyadaki görünürlüğünü arttırmış,

İnsan hakları ve kamusal alana bisikletle erişim konularını bir arada ele alarak fark yaratmış,

Engellilerin aktif olarak rol aldığı, sorumluluk üstlendiği ve toplumsal bir problemle ilgili karar verici konumda olduğu bir örnek yaratmış,

Evsiz ve mültecilerin ilgili kuruluşlar tarafından daha çok fark edilmesini sağlayarak öncü bir misyon üstlenmiştir.

“Geceleri bisikletlerimizle sokağa çıkıyor, sabahın ilk ışıklarına dek pedallayarak evsizlere, mültecilere çorba dağıtıyoruz. Engelli engelsiz hep birlikte, çorba dağıtımına çıkan ÇorbaErkek ve ÇorbaKadın’larız.”


Açık Radyo’da Aydan Çelik ve Esra Ertan’ın hazırlayıp sunduğu Şeytan Arabası programına Mustafa İşcier ve Samet Aksuoğlu katılmış, Engelsiz Çorba projesini anlatmışlardır.

Şeytan Arabası · 72. Program