Hakkımızda

Biz Kim miyiz?

Engelsiz Pedal Derneği; paralimpik bisikletler üzerinde Pedal Arkadaşlarının destansı meydan okumalarda, turlarda, festivallerde, yarışlarda birlikte pedal çevirdiği; İstanbul/Kadıköy/Yeldeğirmeni merkezli, Ocak 2014’te tüzel kişiliğini almış bir sivil toplum örgütüdür.

Aynı zamanda Engelsiz Pedal; farklı dezavantajlara sahip, bilhassa rutini bozulmuş yüzlerce çocuk ve yetişkinin bisiklete erişmesine, bisikletlemesine, bisikleti hayatının parçası haline getirmesine aracı olan süreçler kurgulayan, bireylerin bisikletle güçlenmesini amaçlayan bir kamusal alanda sanat işidir.

Farklı Dezavantajlar?

Görmeyenler başta olmak üzere, otizmliler, down sendromlular, şizofreniler, işitemeyenler, felçliler, vertigo veya benzeri denge problemi yaşayanlar, üstün zekalılar, obezler, yaşlılar, hamileler, mülteciler, bisiklet sürmeyi bilmeyenler, bisiklet sürmeyi bildiği halde yıllar sonra binme konusunda çekinceleri olanlar, ben sürmeyi biliyorum ama şehirde binmekten korkuyorum diyenler, ben sürmek istiyorum ama çok pahalı alamıyorum diyenler…

Kısaca bisikletin selesine geçme konusunda türlü dezavantaja sahip herkes, radarımızdadır.

Yani bisiklete binmeyi aklının ucuna getiremeyenleri; “Daha bisiklete kadar nelerle uğraşıyorum bir bilseniz!” diye hayıflananları; bisiklete erişmekte maddi, manevi, sosyal, fiziki bin türlü engelle karşılaşanları bisikletlendirmek, temel hedefimizdir.

Rutini Bozulmuş?

Engelsiz Pedal “çeşitli sorunlardan muzdarip kesimleri bisikletlendirerek güçlendirmeye çalışıyor” dediğimizde, herkesin bir derdi ve sorunu olduğundan, böyle geniş bir pencereden önce hangi grubun güçlendirileceği, hangi gruba odaklanılacağı sorusu gündeme gelir.

Düzeni ve rutini bozulmuş kişileri önceler, odağımızı seçmede ülke gündemini baz alırız. Yaşanan afet, savaş, pandemi, işsizlik, grev, kadına şiddet, çocuk istismarı gibi aktüel olaylarda ortaya çıkan olumsuzlukları, engelli engelsiz birlikte bisikletle olumluya çevirecek şekilde odak grubumuzu seçiyor; üzerine eğileceğimiz temayı bu şekilde belirliyoruz.

Bahsettiğimiz rutini bozulan kişilere örnek olarak; deprem sonrası evi yıkılan, dolayısıyla tüm kurulu düzeni alt üst olan bir afetzede gösterilebilir. Aynı şekilde savaş sebebiyle yolunu, dilini bilmediği bir ülkeye sığınan bir göçmen de rutini bozulan kişilere örnektir. Anadolu’nun bir ilinde evden çıkmadan yıllarca test çözdükten sonra istediği okulu kazanarak, ilk kez ailesinden kopup İstanbul’a gelen, ilk kez tek başına hareket edeceği yeni bir kamusal alana adım atan görmeyen bir üniversite öğrencisini de rutini bozulan bir kişi olarak değerlendirmek mümkün.

Aracı Olmak?

Engelsiz Pedal olarak derdimiz, bisiklet camiası içerisinde sahipsiz kalmış grupları örgütlemek veya bir odak grubun bisikletle alakalı faaliyetlerine şemsiye olacak büyük bir oluşuma dönüşmek değildir.

Engelsiz Pedal her seferinde hiç bisikletle alakası ol-a-mayan, genellikle de bisiklete binmeyi hiç aklına getirebilecek durumda olmayan türlü dertlerden muzdarip bir kesimi bisiklet camiasına kazandırmak, bisikletliler habitusuna yeni bir alt küme dahil etmekle ilgilenir.
Engelsiz Pedal’ın amacı odağındaki grubun dört dörtlük bisikletlenmesi teşkilatlanmasını sağlamak değil, söz konusu kitlenin bisiklet ekosistemine dahil olabilmesi için uygun zemini oluşturmak, ilk adımı atmak, triger etkisi yaratmaktır. Odağındaki kesimlerin bir noktadan sonra dümene geçmesini sağlayacak birçok özgün iletişim yöntemi tasarlayan Engelsiz Pedal, bugüne dek 20’ye yakın bisiklet grubunun, inisiyatifinin ve derneğinin kurulmasına aracı olmuştur.

İlk triger etkisiyle topluluk şekillenmeye başladıktan sonra, bundan sonra su akıp yolunu bulacaktır diyen Engelsiz Pedal, yeni süreçlere ve yeni odak gruplara yönelerek tarlaya tohum atmaya devam eder. Ama hasadıyla uğraşmaz. Engelsiz Pedal’ın aracı olduğu ve henüz yıldızı parlamamış, kuluçkada bekleyen onlarca süreç, hala yeşermeyi beklemektedir.

Süreç Kurgulamak/Süreç Tasarlamak?

Bir projenin, başı ve sonu vardır. Projenin nerede yapılacağı, ondan kaç kişinin yararlanacağı, beklenen çıktıların ne olduğu gibi birçok kısım, projelerde nettir.

Oysa Engelsiz Pedal’ın projeleri yoktur, aracı olduğu süreçler vardır.

Özünde engelsiz pedalın derdi bu süreçlerle, kendisi aradan çekilince işlemeye devam edecek hareketler ve otonomiler tasarlamaktır. Ve bunları da mevcutta bir dertten muzdarip kimselerin, yaşadığı olumsuzluğu bisikleti hayatına dahil ederek olumluya çevirmesi, bu kişilerin bisikletle güçlenmesi, bisikletle ayağa kalkması için yapar.

Amacımız

Normalde kamusal alanda karşılaşmaları, aynı yolda ilerlemeleri; çeşitli imkanlara, alanlara aynı koşullarda erişmeleri mümkün olmayan bireyleri, bisiklet üzerinde bir araya getirmek,

Kilometreleri, sorunları, engelleri birleşerek aşmayı sağlamak için unutulmayan anlar ve geleceği değiştirecek farkındalıklar yaratmak,

Herhangi bir cinsiyete, ırka, dine, dile, etnik gruba mensup olmayan, tümüyle bütünleyici ve birleştirici bir araç olan bisiklet vasıtasıyla ayrımları ortadan kaldırmak,

Sınır tanımayan ve birleştirici bir bisiklet sürüşü deneyimini pedal arkadaşlığı bilinciyle yaygınlaştırmak,

Kısacası, kamusal alandaki erişim problemlerini bisiklet üzerinde birliktelikle dize getirmek ve farklı dezavantajlara sahip grupları bisikletle güçlendirmektir.

Vizyonumuz

Dil, din, ırk, engel durumu, cinsiyet, etnik köken fark etmeksizin herkesin kamusal alana eşit şekilde erişebildiği,

Kamusal alanı bisiklet üzerinde birlikte keşfedebildiği,

Toplumdaki ve kamusal alandaki her tür problemi bisikletin birleştirici ve eşitleyici gücünden yararlanarak ifade edebildiği,

Bu problemlere ortak çözüm önerileri getirerek özgürleştiği,

Bisikleti hem bir spor aracı, hem bir iletişim biçimi, hem de günlük hayatın her alanına entegre edilebilen bir yaşam stili olarak benimseyebildiği, evrensel tasarım ilkelerine uygun bir gelecek yaratmaktır.